پروانه الکتروموتور

پروانه الکتروموتور چیست؟

پروانه یا فن الکتروموتور در موتور الکتریکی به فن یا دستگاه تهویه ای اطلاق می شود که برای محافظت از موتور در برابر گرمای بیش از حد طراحی شده است. موتورهای الکتریکی در حین کار گرما تولید می کنند و خنک کننده موثر برای اطمینان از اینکه موتور در محدوده دمای مجاز خود باقی می ماند مهم است.

وظیفه فن این است که حرارت تولید شده در حین کار موتور الکتریکی را دفع کند. یک سیستم خنک کننده کارآمد به افزایش عمر موتور و حفظ عملکرد آن کمک می کند.

لازم به ذکر است با توجه به نوسانات بازار ، میتوانید هر لحظه با تماس از قیمت پروانه الکتروموتور مطلع گردید.

پروانه الکتروموتور آلمانی
پروانه موتوژن
پروانه الکتروموتور زیمنس
پروانه الکتروموتور چینی
پروانه الکتروموتور آلمانی
پروانه الکتروموتور ایرانی